ISTRAVETURA

najam novih
poslovnih
prostora

ISTRAVETURA d.o.o.

Tvrtka je osnovana 1989. godine i specijalzirana je za prodaju autodijelova. U fazi smo izrade projektne dokumentacije i početka gradnje. Planirani rok dovršetka objekta predviđa se za Svibanj 2023. godine.

Full 1
Full 1
Full 2
Full 2
Full 3
Full 3
Full 3
Full 3
Full 3
Full 3
previous arrow
next arrow
0
Broj K.Č. - Poreč
0
m2
0
Etaže

NAJAM POSLOVNIH PROSTORA
POREČ NOVOGRADNJA

POSLOVNI PROSTORI
NAJAM

Poslovni prostori različitih namjena davati će se u najam po tržnim cijenama na rok od minimum 5 godina.

Za prvu godinu najma odobravati će se popust od 30%

Za drugu godinu najma odobravati će se popust od 10%

Ostalo vrijeme najma plaćati će se dogovorena cijena u cijelosti.

Prostori koji su naznačeni na tlocrtu imaju namjenu koja se do traženja građevinske dozvole može i promjeniti.

Troškovi NAJMOPRIMCA

Svi nastali troškovi (potrošnja struje i vode) mjeriti će se internim brojilima kao i klime i grijanja.

Zajednički troškovi

Potrošnja struje, vode, higijeničarka i dr..) obračunavati će se paušalno prema kvadraturi iznajmljenog prostora.

OBAVEZE NAJMOPRIMCA

Najmoprimac je dužan osigurati osiguranje plaćanja ( bianko zadužnicu na cjelokupan iznos najma ).

OBRAZAC ZA KONTAKT
Naša Lokacija

Adresa

M. Vlašića 39 52440 POREČ

Telefon

091 12 54 049